Đăng ký tham quan
Vui lòng nhập tên
Invalid Input
Email không hợp lệ
Vui lòng nhập số lượng người tham gia
Vui lòng chọn ngày
Vui lòng nhập số điện thoại.
Invalid Input
  

Giới thiệu về Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ

1. Tên gọi: Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ
2. Địa chỉ: 202 đường Võ Thị Sáu, phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
3. Email: baotangphununambo@yahoo.com  và  baotangphununambo@gmail.com
4. Website: www.baotangphunu.com  và  http://www.womanmuseum.net
5. Tel/Fax: 84.8.39327130
6. Năm thành lập: 1985
7. Người thành lập: Tổ nghiên cứu lịch sử phụ nữ Nam bộ
8. Mục đích hoạt động: giữ gìn, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ miền Nam cho các thế hệ mai sau.
9. Nội dung chính: Lịch sử đấu tranh cách mạng và truyền thống văn hóa của phụ nữ miền Nam
10. Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh
11. Tổng số nhân viên: 36 người

  Chi tiết