Công tác sưu tầm

Với mục đích giới thiệu đến khách tham quan những đóng góp của các thế hệ phụ nữ đối với đất nước trên nhiều lĩnh vực, Bảo tàng đã sưu tầm rất nhiều tư liệu quý minh chứng cho vai trò và vị trí của phụ nữ qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, nhiều hiện vật thể hiện truyền thống văn hóa như trang phục, trang sức, đồ dùng trong sinh hoạt gia đình và sản xuất lao động của phụ nữ cũng được quan tâm sưu tầm nhằm giới thiệu vai trò làm mẹ, làm vợ của phụ nữ trong gia đình.

Đến nay, nhiều hiện vật riêng lẻ đã được bổ sung thành những bộ sưu tập quý hiếm  – là một điểm nhấn minh chứng cho sự độc đáo của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Trong quá trình sưu tầm, bên cạnh những cổ vật có giá trị, đối tượng sưu tầm có thể chỉ là những hiện vật rất đời thường trong cuộc sống, nhưng gắn bó mật thiết và phản ảnh nhiều khía cạnh lịch sử văn hóa có liên quan đến nhân vật và sự kiện  phụ nữ. Để làm tốt công tác này, Bảo tàng tăng cường giao lưu với cộng đồng ở mọi lứa tuổi, xây dựng mối quan hệ tốt với nhiều địa phương, đặc biệt là mối quan hệ thân thiện với cư dân bản địa bằng việc tạo điều kiện cho họ được nói về mình. Việc xác định rõ giá trị văn hóa ẩn chứa đằng sau các hiện vật, hình ảnh là một công việc đòi hỏi phải có sự đầu tư nghiên cứu, nhiều nhân chứng sống không còn và nhiều loại hình sinh hoạt văn hóa truyền thống đang dần bị mai một trong quá trình hội nhập và hiện đại hóa hiện nay, đang là khó khăn, thách thức đòi hỏi nỗ lực rất lớn về công sức của cán bộ sưu tầm và đầu tư kinh phí của Nhà nước một cách thích đáng hơn nữa.