BẢO TÀNG PHỤ NỮ NAM BỘ

Địa chỉ: 200 – 202 Đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu , Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.8) 39.327.130 – (84.8) 39.320.785
Email: bt.pnnb.svhtt@tphcm.gov.vn
Website: www.baotangphununambo.com