Công tác trưng bày

Tư tưởng chủ đạo trong trưng bày cố định tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ là thể hiện truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của phụ nữ Việt Nam trong đó có vai trò phụ nữ miền Nam góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc. Về cấu tạo nội dung trưng bày trong hệ thống trưng bày cố định và trưng bày lưu động của bảo tàng đề sau:

DANH MỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ TRƯNG BÀY

TRƯNG BÀY CỐ ĐỊNH

 1. Truyền thống của phụ nữ Việt Nam trước khi có Đảng
 2. Bác Hồ với phụ nữ miền Nam và phụ nữ miền Nam với Bác Hồ
 3. Quá trình hình thành và phát triển Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 4. Phụ nữ miền Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sau ngày thống nhất đất nước
 5. Phụ nữ miền Nam trong đấu tranh chính trị
 6. Phụ nữ miền Nam trong các lực lượng vũ trang
 7. Phụ nữ miền Nam trong công tác ngoại giao
 8. Phụ nữ miền Nam trong các nhà tù thực dân – đế quốc
 9. Tín ngưỡng thờ bà.
 10. Trang phục, trang sức của phụ nữ các dân tộc ở miền Nam
 11. Nghề dệt thủ công truyền thống

TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ VÀ LƯU ĐỘNG

 1. Những bông hoa bất tử
 2. Phụ nữ Sài Gòn – Gia Định trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968
 3. Trang sức của phụ nữ miền Nam từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX.
 4. Đám cưới người Việt ở miền Nam đầu thế kỷ XX.
 5. Chợ thôn quê ở miền Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
 6. Trang phục lễ hội truyền thống của phụ nữ các dân tộc ở miền Nam.
 7. Phụ nữ miền Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
 8. Hình tượng phụ nữ trong sinh hoạt văn hóa dân gian Việt Nam
 9. Đồ dùng trong sinh hoạt của phụ nữ miền Nam
 10. Nữ chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Mỹ – Ngụy.
 11. Hũ và choé rượu gốm Nam Bộ và Nam Trung Bộ từ thế kỷ XV đến đầu TK XX.
 12. Hình tượng phụ nữ trong mỹ thuật dân gian Việt Nam
 13. Gian bếp người Việt vùng Nam bộ
 14. Phụ nữ với ngành y tế
 15. Nữ nghệ sĩ cải lương miền Nam
 16. Kỷ vật – ký ức chiến tranh
 17. Bộ dụng cụ ăn trầu
 18. Áo dài qua các thời kỳ
 19. Mẹ Việt Nam anh hùng TPHCM
 20. Đội quân tóc dài
 21. Hoa văn trân vải dân tộc Chăm, Khmer và vùng Trường Sơn – Tây Nguyên
 22. Phụ nữ Việt Nam sáng tạo trong khoa học, năng động trong khoa học
 23. Phụ nữ Nam bộ cầm bút
 24. Đóng góp của phụ nữ miền Nam trong công tác ngoại giao qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
 25. Nữ đại biểu Quốc hội
 26. Nguyễn Thị Thập, cuộc đời và sự nghiệp
 27. Phụ nữ Nam bộ trong văn hóa ẩm thực
 28. Phụ nữ với việc gìn giữ bản sắc văn hóa gia đình Việt Nam
 29. Hội Liên Hiệp phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam
 30. Trang sức phụ nữ các dân tộc ở miền Nam
 31. Nữ nghệ sĩ Thanh Nga – những vai diễn