Công tác trưng bày

Tư tưởng chủ đạo trong trưng bày cố định tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ là thể hiện truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của phụ nữ Việt Nam trong đó có vai trò phụ nữ miền Nam góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc. Về cấu tạo nội dung trưng bày trong hệ thống trưng bày cố định của bảo tàng có 11 chuyên đề sau:

      1.     Truyền thống của phụ nữ Việt Nam trước khi có Đảng
2.     Bác Hồ với phụ nữ miền Nam và phụ nữ miền Nam với Bác Hồ
3.     Quá trình hình thành và phát triển Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
4.     Phụ nữ miền Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sau ngày thống nhất đất nước
5.     Phụ nữ miền Nam trong đấu tranh chính trị
6.     Phụ nữ miền Nam trong các lực lượng vũ trang
7.     Phụ nữ miền Nam trong công tác ngoại giao
8.     Phụ nữ miền Nam trong các nhà tù thực dân – đế quốc
9.     Tín ngưỡng thờ bà.
10.  Trang phục, trang sức của phụ nữ các dân tộc ở miền Nam
11.  Nghề dệt thủ công truyền thống

            Ngoài trưng bày cố định như trên, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước thực hiện nhiều cuộc trưng bày chuyên đề tại bảo tàng và trưng bày lưu động ở các địa phương.

          Danh mục các chuyên đề đã trưng bày:

·          Một số tư liệu về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

·          Các nữ liệt sĩ nhà báo, nhà thơ, nhà văn.

·          Nữ nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc ưu tú và nhân dân.

·          Phụ nữ Nam bộ trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968.

·          Đấu tranh chính trị của phụ nữ Sài Gòn – Gia Định từ đầu thế kỷ XX đến năm 1975.

·          Hai mươi năm hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh thành phía Nam (1975-1995)

·          Sản phẩm dệt và khung dệt truyền thống của phụ nữ Nam bộ và Tây Nguyên.

·          Trang sức của phụ nữ miền Nam từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX.

·          Đám cưới người Việt ở miền Nam đầu thế kỷ XX.

·          Chợ thôn quê ở miền Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

·          Phụ nữ miền Nam trong đổi mới (1990-2000).

·          Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ – 20 năm xây dựng và trưởng thành.

·          Trang phục lễ hội truyền thống của phụ nữ các dân tộc ở miền Nam.

·          Phụ nữ miền Nam trong Nam kỳ Khởi nghĩa.

·          Phụ nữ miền Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

·          Tín ngưỡng thờ Bà.

·          Đồ dùng trong sinh hoạt của phụ nữ miền Nam

·          Tem bưu chính TP.Hồ Chí Minh.

·          Cổ vật tiêu biểu tại TP.Hồ Chí Minh.

·          Nữ chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Mỹ – Ngụy.

·          Hũ và choé rượu gốm Nam Bộ và Nam Trung Bộ từ thế kỷ XV đến đầu TK XX.

·          Tranh về hình tượng phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

·          Hòa bình và hạnh phúc cho trẻ em trên toàn thế giới.

·          Búp bê truyền thống Nhật Bản.

·          Tình yêu trong chiến tranh.

·          Gốm Sài gòn và vùng phụ cận.

·          Những bông hoa bất tử.

·          Phụ nữ Sài gòn – Gia Định trong xuân Mậu Thân 1968.

·          Gian bếp người Việt vùng Nam bộ

·          Phụ nữ với ngành y tế