Bộ sưu tập dụng cụ lao động sản xuất

Sự phát triển kinh tế – xã hội là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự biến đổi trong đời sống sinh hoạt của con người.

Dù sống ở bất kỳ nơi đâu, con người cũng phải làm nhà để ở, cũng phải lao động sản xuất, chế biến thức ăn, thức uống, phải thích nghi với điều kiện khí hậu và môi trường sống …để tồn tại và phát triển. Điều đó cho thấy, dụng cụ lao động sản xuất của các dân tộc đang sinh sống trên đất nước Việt Nam rất khác nhau và mang yếu tố của từng vùng, từng miền đặc trưng riêng biệt.

Trải qua thời gian, nhu cầu thẩm mỹ trong sử dụng dụng cụ lao động sản xuất ngày càng được nâng lên, phong phú và đa dạng. Nếu cư dân Việt xưa còn dùng chày giã, cối xay thì ngày nay phần lớn được thay bằng máy móc; bàn ủi đốt than được thay bằng bàn ủi điện, bàn tính của người Hoa được thế hệ sau thay bằng máy tính; bàn cân xưa đuợc thay bằng cân đồng hồ …

Việc gìn giữ và giới thiệu các hiện vật về dụng cụ lao động sản xuất sẽ giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn vai trò của người phụ nữ trong đời sống cộng đồng thời xưa cũng như ngày nay. Hiện nay Bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ đã xây dựng được bộ sưu tập gồm 350 hiện vật đồ dùng trong lao động sản xuất của phụ nữ các dân tộc vùng Trường Sơn – Tây nguyên cũng như của các dân tộc Việt, Hoa, Chăm, Khmer …rất phong phú và đa dạng.