THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (danh sách đính kèm) như sau:

  1. NHẬN THÔNG BÁO, HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

– Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2022 (thứ Sáu)

–  Địa điểm: Phòng họp – Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

Số 202 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

II. XÉT TUYỂN

  1. Thời gian chức xét tuyển: Ngày 28 tháng 12 năm 2022 (thứ tư)

+ 8 giờ 00 phút: tập trung thí sinh.

+ 8 giờ 30 phút: tiến hành phỏng vấn.

  1. Địa điểm:

–  Phòng họp – Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

Số 202 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Trân trọng thông báo./.

 

BẢO TÀNG PHỤ NỮ NAM BỘ