THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

I. NHẬN THÔNG BÁO, HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

– Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 01 năm 2022 (thứ Năm)

– Địa điểm: Phòng họp – Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

Số 202 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

II. XÉT TUYỂN

1. Ngày tổ chức xét tuyển: Ngày 21 tháng 01 năm 2022 (thứ sáu)

– 7 giờ 30 phút: tập trung thí sinh.

– 8 giờ 00 phút: tiến hành phỏng vấn.

2. Địa điểm: – Phòng họp – Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

Số 202 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung phỏng vấn: Xem chi tiết tại Thông báo số 06/TB-BTPNNB ngày 07 tháng 01 năm 2022

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt