CHIẾC ÁO DÀI XUẤT HIỆN TRONG HỘI NGHỊ PARIS 1973

Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền NamViệt Nam là thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hội ngày càng trưởng thành về mọi mặt, có đóng góp to lớn trên cả 3 mặt trận: chính trị, võ trang, binh vận. Đặc biệt, Hội đã tổ chức được nhiều cuộc đấu tranh chính trị với nội dung sâu sắc, hình thức phong phú. Song, sự đóng góp của Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng trên lĩnh vực ngoại giao quốc tế cũng không nhỏ. Những tà áo dài trong hội nghị Paris 1973 đã mang lại hình ảnh khó quên đối với bạn bè yêu hòa bình thế giới.

         Hiệp định Paris năm 1973 – Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam do 4 bên tham chiến: Hoa Kỳ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa ký kết tại Paris ngày 27 tháng 01 năm 1973.

Ở Hội nghị này, bà Nguyễn Thị Bình – nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền nam Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tham gia hội nghị 4 bên về hòa bình cho Việt Nam tại Paris. Bà là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định Paris.

Tham gia hội nghị bà mặc quốc phục áo dài. Áo may bằng vải xoa màu nâu, thêu hoa mai rải rác ở thân trước và thân sau. Áo dài 123 cm, tà rộng 56 cm, tay dài 59 cm, eo rộng 76 cm. Áo may nẹp cổ cao 3 cm, kết một bộ nút bấm kim loại và một bộ móc kim loại. Hai tay áo may nối, cổ tay hẹp kết hai bộ nút bấm kim loại. Một bên thân áo kết sáu bộ nút bấm kim loại cách đều nhau, dưới eo kết một bộ móc kim loại. Áo nhấn ben ở ngực và phần eo ở thân trước và sau. Áo may máy, phần lai áo may tay bằng chỉ màu nâu.

Từ năm 1973 đến sau ngày thống nhất đất nước năm 1975 Bà Nguyễn Thị Bình vẫn giữ chiếc áo dài cùng hai cây viết đã sử dụng trong ngày ký Hiệp định Paris ngày 27/01/1973.Khi Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ được thành lập vào năm 1985, Bà tặng lại những kỷ vật này cho Bảo tàng lưu giữ và bảo quản. Kỷ vật này hiện được trưng bày tại Phòng Ngoại giao để giới thiệu đến khách tham quan trong và ngoài nước.

                                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10/03/2011