Bộ sưu tập báo Phụ nữ

altPhụ nữ Việt Nam bắt đầu làm báo, viết báo từ năm 1918. Có thể nói “Nữ giới chung” là tờ báo đầu tiên minh chứng cho sự bình đẳng giới trên văn đàn Việt Nam. Đặc biệt, bộ  “Phụ nữ Tân Văn” (PNTV) được Bảo tàng Phụ nữ  Nam bộ sưu tầm gần như trọn bộ. Từ số 1 ngày 2/5/1929, PNTV đã mở cuộc “trưng cầu ý kiến” các danh nhân trong nước về vấn đề phụ nữ. Trong 14 số báo liên tiếp, mỗi số PNTV đều dành 2 trang đăng bài tranh luận về các vấn  đề phụ nữ và nữ quyền rất sôi nổi. Tất cả đều tán thành phụ nữ đi học, đi làm việc, đi hoạt động xã hội… Năm 1932, PNTV tổ chức “Đấu xảo nữ công”, các bà Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Kiêm, Bùi Thị Út đăng đàn diễn thuyết được dân Sài Gòn hoan nghênh nhiệt liệt.

         Bộ sưu tập báo Phụ nữ của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ gồm 54 hiện vật, chủ yếu là các bộ: Phụ nữ Tân Văn, Phụ nữ Tân Tiến, Mai, Đàn Bà, Mỹ Ngọc nữ công, Đẹp … phong phú về nội dung, đa dạng về phong cách thể hiện, có thể đáp ứng nhu cầu tham khảo, nghiên cứu của công chúng.