TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “NỮ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN MIỀN NAM”

Giới thiệu thành tích đóng góp của các nữ Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân là những chiến sĩ xuất sắc, tài trí tuyệt vời không kém nam giới về sự gan dạ, mưu trí, lòng dũng cảm, nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng lập nhiều thành tích vẻ vang.

altGiới thiệu thành tích đóng góp của các nữ Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân là những chiến sĩ xuất sắc, tài trí tuyệt vời không kém nam giới về sự gan dạ, mưu trí, lòng dũng cảm, nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng lập nhiều thành tích vẻ vang. Nhiều đơn vị, cá nhân nữ anh hùng là những gương sáng tiêu biểu của hàng triệu phụ nữ Việt Nam, gánh vác việc nước, đảm đang việc nhà, anh dũng, kiên cường qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ bất chấp gian khổ, hy sinh để mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân xứng đáng với lời đề tặng của Bác Hồ “Phụ nữ Việt Nam dũng cảm, đảm đang chống Mỹ cứu nước”.

Triển lãm kéo dài đến tháng 11 năm 2017

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2017

Nguyễn Thị Hiển Linh