Trưng bày chuyên đề “45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”

Nhân kỷ niệm 30/4/1975-30/4/2020, Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam cùng Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức trưng bày chuyên đề “45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” và “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số” với 2 nội dung chính:

1.Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975) làm nên đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Việt Nam.

https://https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=YPLP0itLALg&feature=emb_logo