Tọa đàm “Văn hóa gia đình Việt Nam – truyền thống và hiện đại”

Cho đến nay, Văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa gia đình gia đình Việt Nam nói riêng đã trải qua nhiều biến động nhưng vẫn mang trong mình những nét riêng tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc Việt nam. Truyền thống văn hóa gia đình là nền tảng của văn hóa dân tộc.

Huỳnh Thị Kim Loan

Cho đến nay, Văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa gia đình gia đình Việt Nam nói riêng đã trải qua nhiều biến động nhưng vẫn mang trong mình những nét riêng tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc Việt nam. Truyền thống văn hóa gia đình là nền tảng của văn hóa dân tộc. Nhiều giá trị văn hóa dân tộc biểu hiện trong gia đình truyền thống vẫn được bảo lưu như: chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cộng đồng, sự đoàn kết gắn bó giữa các thành viên… Gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống trong mỗi gia đình chính là góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Chính giá trị văn hóa truyền thống được kết tinh trong gia đình sẽ là động lực cho sự phát triển xã hội bền vững. Vì vậy, việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong công tác xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay là yêu cầu bức thiết của toàn xã hội.

Văn hóa gia đình Việt Nam đang trong bước chuyển đổi từ truyền thống sang hiện đại trên nhiều phương diện và xu hướng khác nhau cả tích cực và tiêu cực. Đó là sự biến đổi mang tính toàn diện cả về cơ cấu, các mối quan hệ, các chức năng và vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Văn hóa gia đình hiện đại cốt lõi là đề cao, giải phóng vai trò cá nhân trong mối quan hệ với sự phát triển của gia đình và xã hội. Bước vào thế kỷ 21, quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ngày càng gia tốc với sự phát triển vũ bão của khoa học kỹ thuật và công nghệ, của xã hội thông tin và nền kinh tế trí thức đã tạo cho gia đình Việt Nam cơ hội tiếp cận thêm nhiều giá trị văn hóa mới. Vai trò người phụ nữ Việt Nam ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội trên mọi lĩnh vực chính trị – kinh tế – văn hóa… Bên cạnh đó, các dịch vụ xã hội ngày càng phát triển, điều kiện, vật chất – kỹ thuật ngày càng cao thuận lợi cho sự phát triển của cá nhân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng phụ nữ, tạo điều kiện cho họ phát huy tiềm năng bản thân, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội. Nhưng nền văn minh kỹ thuật số cũng làm cho mọi quan hệ, ứng xử con người ngày càng mang nặng tính hành chính, máy móc…Những vấn đề chính trị, kinh tế xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa có tác động rất lớn đối với gia đình, đến xây dựng, giáo dục văn hóa gia đình. Đây chính là những thách thức gay gắt nhất đối với việc tìm tòi xác lập một mô hình văn hóa gia đình Việt Nam trong quá trình đô thị hóa nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của gia đình Việt Nam truyền thống.

Có thể khẳng định, gia đình Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trước sự biến đổi giá trị chức năng của văn hóa gia đình, giá trị cấu trúc gia đình… đặt ra vấn đề đâu là giá trị cốt lõi của gia đình Việt Nam đương đại trên cơ sở xây dựng, tiếp thu những giá trị nhân văn mới và kế thừa các giá trị tốt đẹp của gia đìnhViệt Nam truyền thống. Cho nên, tìm hiểu về văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay, sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại để có những hiểu biết làm cơ sở phân tích sự vận động biến đổi của văn hóa gia đình hiện nay là điều cần thiết.

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2017; Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Văn hóa gia đình Việt Nam – truyền thống và hiện đại” nhằm xác định những nét đẹp trong phong tục, tập quán của người Việt về truyền thống văn hóa gia đình, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống về vai trò vị trí của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, biết tiếp thu chọn lọc giữa truyền thống và hiện đại về những đặc trưng văn hóa trong nếp sống của gia đình Việt Nam, thu hút cộng đồng hưởng ứng việc truyền bá thông điệp về giá trị bất biến của gia đình. Đó là gia đình là nơi thực sự để yêu thương và chia sẻ, sự tôn trọng và bình đẳng trở thành yếu tố quan trọng trong đời sống gia đình.

Ngoài ra, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ còn giới thiệu triển lãm trang phục bằng chất liệu vải Lãnh Mỹ A – khơi gợi những giá trị văn hóa về việc bảo tồn các làng nghề thủ công truyền thống của dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tọa đàm “Văn hóa gia đình Việt Nam – Truyền thống và hiện đại”, cùng triển lãm trang phục bằng chất liệu vải Lãnh Mỹ A sẽ được diễn ra vào lúc 8 giờ 00 ngày 07 tháng 12 năm 2017 (sáng thứ năm) tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (số 200-202 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Kính mời quý quan khách đến tham dự và tham gia góp ý kiến cho buổi tọa đàm đạt kết quả tốt.

Hân hạnh được đón tiếp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 12 năm 2017

Huỳnh Thị Kim Loan