THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG TRONG BỘ ẢNH DỰ THI

Căn cứ vào Kế hoạch cuộc thi ảnh năm 2021 của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ với chủ đề: “Tác động của biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta”;

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp về số lượng trong bộ ảnh và phóng sự dự thi; Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trân trọng thông báo:

Trong thể lệ thi qui định:

“…Bộ ảnh và phóng sự ảnh: Một bộ ảnh và phóng sự ảnh phải có tối thiểu là 10 ảnh và tối đa là 20 ảnh. Bộ ảnh và phóng sự ảnh dự thi thể hiện mạch lạc nội dung, tính logic câu chuyện mà tác giả muốn gửi gắm thông điệp, giới thiệu đến người xem. Mỗi tác giả gửi dự thi không quá 10 ảnh đơn và 3 bộ ảnh hoặc thể loại phóng sự. Ảnh dự thi phải là ảnh chưa đạt giải thưởng trong bất cứ cuộc thi ảnh nào trong và ngoài nước, không được dùng kỹ thuật chắp ghép sai lệch sự thật, không ép plastic, không dán trên bìa cứng, không bo hình, viền khung..”

Nay thông báo điều chỉnh:

“…Bộ ảnh và phóng sự ảnh: Một bộ ảnh và phóng sự ảnh phải có tối thiểu là 5 ảnh và tối đa là 10 ảnh…”.

Ban Tổ chức cuộc thi điều chỉnh số lượng ảnh trong bộ ảnh và phóng sự dứ thi, các nội dung và thể thức khác vẫn giữ nguyên như kế hoạch và Thông báo trên website của Bảo tàng.

Ban Tổ chức trân trọng thông báo đến các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và các bạn yêu nghệ thuật nhiếp ảnh về sự điều chỉnh này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2021

BAN TỔ CHỨC