THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1/ Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

a/ Đối tượng xét tuyển:

– Người lao động đang làm việc tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

– Các cá nhân khác có nguyện vọng làm việc tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

Số: 133/TB-BTPNNB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1/ Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

a/ Đối tượng xét tuyển:

– Người lao động đang làm việc tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

– Các cá nhân khác có nguyện vọng làm việc tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

b/ Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển viên chức vào Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ năm 2016:

Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động; Có quốc tịch Việt Nam và hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

– Có đơn xin dự tuyển; – Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm cần tuyển dụng;

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: phù hợp với vị trí cần tuyển.

* Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

– Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

– Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

2/ Số lượng viên chức cần tuyển dụng:

– Chức danh: Tuyên truyền- Thuyết minh. Mã số V10.05.17; 02 người;

Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cử nhân trở lên; chuyên ngành Lịch sử, Bảo tàng học, Bảo tồn Bảo tàng, Quản lý văn hóa; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A 2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

Yêu cầu khác: Có 3 năm kinh nghiệm làm công tác thuyết minh. Chất giọng Nam Bộ. Chiều cao từ 1m55 trở lên.

– Chức danh: Trưng bày Mã số V10.05.18: 01 người;

Yêu cầu trình độ chuyên môn: Có bằng cao đẳng chuyên ngành Thiết kế đồ họa. Có tay nghề về mộc. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A 2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

– Chức danh Kiểm kê – Bảo quản Mã số V10.05.17: 01 người;

Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Bảo tàng học, Bảo tồn Bảo tàng. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A 2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

3/ Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ;

a/ Nội dung hồ sơ đăng ký

– Đơn đăng ký dự tuyển (mẫu số 1 ban hành kèm theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV).

– Sơ yếu lý lịch có tự thuật, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao hộ khẩu thường trú (chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Giấy chứng nhận ưu tiên tuyển dụng viên chức (nếu có).

– Những người đã làm việc theo diện Hợp đồng lao động tại Bảo tàng sẽ bổ sung HĐLĐ lần đầu và lần cuối, sổ BHXH (photo).

Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

b/ Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển: Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày 01/11/2016 đến ngày 20/11/2016.

c/ Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

Nộp trực tiếp hồ sơ tại Phòng Hành chánh – Tổng hợp, Bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ, Số 202 đường Võ Thị Sáu – Phường 7 – Quận 3 -TP.HCM

d/ Điện thoại liên hệ: 08.39327130 – 08.39325519

4/ Hình thức và nội dung tuyển dụng:

4.1. Hình thức:

Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển, xét trên hồ sơ và phỏng vấn hoặc thực hành.

4.2. Nội dung xét tuyển:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Kiểm tra, sát hạch: Về năng lực chuyên môn.

4.3. Cách tính điểm:

– Điểm học tập: bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập, quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

– Điểm tốt nghiệp: bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn, quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

– Điểm thực hành: tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

Kết quả xét tuyển là tổng điểm của ba loại điểm nêu trên.

4.4 Thời gian xét tuyển: từ 26/12/2016 đến 30/12/2016.

Địa điểm xét tuyển: Bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ: Số 202 đường Võ Thị Sáu, P. 7, Quận 3./.

(Lưu ý: – Chỉ mời phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu và sẽ không hoàn trả hồ sơ nếu không được tuyển dụng).

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

– Sở Nội vụ;

– Sở Văn hóa và Thể thao;

– Thông báo tại đơn vị;

– Lưu: VT, TC

Nguyễn Thị Thắm