THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

 1. Vị trí việc làm cần tuyển dụng
TT Vị trí việc làm

cần tuyển

Chức danh nghề nghiệp Trình độ   Số lượng viên chức cần tuyển
1 Kiểm kê – Bảo quản Di sản viên hạng III

V.10.05.17

Đại học chuyên ngành 01
2 Kỹ thuật viên Kỹ thuật viên hạng IV

V.05.02.08

Trung cấp chuyên ngành trở lên 01
3 Tuyên truyền, hướng dẫn, thuyết minh Di sản viên hạng III

V.10.05.17

Đại học chuyên ngành 01
Tổng cộng 03

 

 1. Bảng mô tả yêu cầu vị trí việc làm
 

TT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng Mô tả công việc Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ Số lượng cần tuyển (người)
1 Kiểm kê Bảo quản viên – Thực hiện công tác kiểm kê khoa học hiện vật di sản văn hóa;

– Tiếp nhận hồ sơ tài liệu hiện vật đã được Hội đồng khoa học thông qua và thực hiện quy trình nhập kho hiện vật theo quy định Bảo tàng học. Phân loại hiện vật nhập kho, vào sổ đăng ký hiện vật, sổ phân loại, đánh số hiện vật, lập sơ đồ vị trí hiện trạng,

– Nhập liệu vào phần mềm quản lý hiện vật của Cục Di sản.

– Giao nhận hiện vật sưu tầm và trưng bày.

– Lưu trữ hiện vật theo đúng quy định của ngành Bảo tàng học.

– Thực hiện công tác bảo quản hiện vật, phục nguyên hiện vật di sản văn hóa.

– Tốt nghiệp cử nhân Đại học ngành Lịch sử; Khảo cổ học; Quản lý văn hóa; Bảo tàng học; Văn hóa học.

– Am hiểu công tác bảo quản, kiểm kê, phục chế hiện vật.

– Trung thực, tận tụy với công việc; cẩn thận, chịu khó, tuân thủ đúng quy trình sắp xếp hiện vật.

– Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ

 

01
 

 

2

Kỹ thuật viên – Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật, công nghệ thường xuyên, theo một quy trình cụ thể

– Thực hiện nhiệm vụ quản lý quy trình công nghệ trong phạm vi được giao theo sự hướng dẫn của chức danh công nghệ hạng cao hơn.

– Tốt nghiệp trung cấp công nghệ thông tin trở lên

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1)

01
3 Tuyên truyền, hướng dẫn, thuyết minh – Nghiên cứu tài liệu, hiện vật, xây dựng đề cương thuyết minh các chuyên đề.

– Thuyết minh hướng dẫn khách tham quan.

– Tiếp các đoàn khách đến tham quan, giao lưu với cộng tác viên của Bảo tàng.

– Tổ chức các chương trình giáo dục.

– Trực bảo vệ tài liệu, hiện vật trong các phòng trưng bày.

– Có bằng đại học chuyên ngành Bảo tàng học, Lịch sử, Ngoại ngữ, Quản lý văn hóa, Văn hóa du lịch, Văn hóa học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

– Có khả năng thuyết trình trước công chúng

– Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ

 

01

 

 1. Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển dụng

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1. Là công dân Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;
 2. Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;
 3. Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng;
 4. Về trình độ năng lực:

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng;

– Có hiểu biết và khả năng đề xuất ý kiến, tham mưu cho lãnh đạo trong chỉ đạo giải quyết công việc được phân công.

 1. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 1. Hình thức tuyển dụng

 Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển, gồm 2 vòng:

 1. a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 2. b) Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng chuyên môn theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển bằng hình thức phỏng vấn.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

– Cách tính kết quả xét tuyển: người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, quyết định người trúng tuyển;

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

 1. 5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (có dán ảnh 4×6 và đóng dấu giáp lai);

– Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Lưu ý: Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm. Trường hợp người dự tuyển đăng ký dự tuyển từ 02 (hai) vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng.

 1. 6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ, phí dự tuyển

3.1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Bảo tàng bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển từ ngày 24/10/2022 đến hết ngày 23/11/2022 (30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử www.baotangphunu.com và niêm yết công khai tại trụ sở Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ).

3.2. Địa điểm nhận hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính, cụ thể:

– Địa chỉ: Phòng Hành chánh – Tổng hợp, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, số 200 – 202 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Điện thoại: 028.39327130; Email: bt.pnnb.svhtt@tphcm.gov.vn

3.3. Phí dự tuyển

Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh/lần (phí dự tuyển sử dụng phục vụ công tác tổ chức thi và không được hoàn lại)

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Hành chánh – Tổng hợp Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (Số 200-202 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM) – Số điện thoại: 028.39327130 hoặc email bt.pnnb.svhtt@tphcm.gov.vn

Trân trọng thông báo!