THÔNG BÁO TẠM DỜI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “DỆT CHIẾU TRUYỀN THỐNG”

THÔNG BÁO TẠM DỜI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “DỆT CHIẾU TRUYỀN THỐNG”

Thực hiện theo tinh thần Công văn số 4303/SVHTT-VP của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/7/2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ trân trọng thông báo đến quý khách hoạt động trải nghiệm “Dệt chiếu truyền thống” mở cửa đón khách vào ngày thứ năm (30/7/2020) tạm dời vào thời gian khác (sẽ thông báo sau).

Rất mong quý khách thông cảm và tiếp tục ủng hộ Bảo tàng trong nhiều hoạt động khác.

Chân thành cám ơn!