THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ CUỘC THI ẢNH, CHỦ ĐỀ “NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ NƠI TUYẾN ĐẦU PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19”

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-BTPNNB ngày 30/9/2022 về việc tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Những người phụ nữ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19”, Bảo tàng Phụ nữ trân trọng thông báo như sau:

1. Do nhu cầu công tác, NSNA Nguyễn Á- Hội viên Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam không tham gia Ban giám khảo cuộc thi như kế hoạch số 131/KH-BTPNNB; Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ thông báo thành viên Ban giám khảo như sau:

– Bà Nguyễn Thị Thắm – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ;

– NSNA Nguyễn Minh Tân- Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhiếp ảnh Việt Nam.

– Ông Nguyễn Hoàng Anh- Phó trưởng phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Trong thời gian ngắn triển khai cuộc thi, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các anh chị phóng viên, nhiếp ảnh với gần 500 tác phẩm dự thi của 45 tác giả.

3. Theo như kế hoạch, Ban tổ chức sẽ tổ chức chấm vòng 1 cuộc thi vào ngày 28/10/2022.

Trên đây là thông báo số 2 cuộc thi ảnh, chủ đề “Những người phụ nữ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19”, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trân trọng thông báo đến các phóng viên, nhiếp ảnh có tác phẩm dự thi.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2022

BAN TỔ CHỨC