THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ CUỘC THI ẢNH NĂM 2017

Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 15/5/2017, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Bình đẳng giới trong gia đình qua ống kính” đã nhận được 200 ảnh dự thi của 30 tác giả. Ngày 15/5/2017, Ban Tổ chức cuộc thi đã họp, đánh giá tình hình và thống nhất ý kiến như sau:

Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 15/5/2017, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Bình đẳng giới trong gia đình qua ống kính” đã nhận được 200 ảnh dự thi của 30 tác giả. Ngày 15/5/2017, Ban Tổ chức cuộc thi đã họp, đánh giá tình hình và thống nhất ý kiến như sau:

1/. Do công tác chuyên môn của Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ có nhiều chương trình hoạt động nhân ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5, Ban tổ chức cuộc thi ảnh quyết định gia hạn thêm thời gian nhận ảnh dự thi đến ngày 31/5/2017 thay vì ngày 15/5/2017 theo như kế hoạch và tiếp tục nhận ảnh dự thi.

2/. Ban Giám khảo chấm điểm vòng loại, dự kiến từ ngày 12/6/2017; chấm vòng 2 vào ngày 27/6/2017. Những tác phẩm vào vòng 2, những tác phẩm đạt giải, Ban tổ chức sẽ thông báo trực tiếp đến tác giả và thông tin trên trang thông tin điện tử của Bảo tàng.

3/. Dự kiến lễ tổng kết và trao giải được tổ chức vào ngày 7/7/2017 Ban Tổ chức cuộc thi ảnh “Bình đẳng giới trong gia đình qua ống kính” trân trọng thông báo và kính mong tiếp tục nhận được ảnh tham dự cuộc thi của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên.

Trân trọng thông báo!

BAN TỔ CHỨC