THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-SVHTT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ thông báo kết quả xét tuyển đến người dự tuyển được biết (Danh sách kèm theo).

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-SVHTT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ thông báo kết quả xét tuyển đến người dự tuyển được biết (Danh sách kèm theo).

Đề nghị các thí sinh trúng tuyển đúng 09 giờ ngày 16 tháng 02 năm 2022 có mặt tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (địa chỉ: 202 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) để trao đổi, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Giấy khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ thông báo đến người dự tuyển được biết./.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt