THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI ẢNH NĂM 2021

Ban Tổ chức cuộc thi ảnh xin thông báo đến các tác giả và quí bạn đọc kết quả xếp loại cuộc thi ảnh năm 2021 với chủ đề “Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta”

Ban Tổ chức cuộc thi ảnh xin thông báo đến các tác giả và quí bạn đọc kết quả xếp loại cuộc thi ảnh năm 2021 với chủ đề “Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta” như sau:

1/. Kết quả xếp hạng:

A. Ảnh đơn:

– Giải nhất: Tác phẩm “Bên nguồn nước sạch” của tác giả Phạm Huy Đằng

Không có mô tả.

– 02 Giải nhì:

1. Tác phẩm “Sức sống mãnh liệt” của tác giả Nguyễn Ngọc Hải

Không có mô tả.

2. Tác phẩm “Buổi học ngoại khoá bảo vệ rừng” của tác giả Vũ Tiến Chương

Không có mô tả.

– 3 Giải ba:

1.Tác phẩm “Giọt vàng” của tác giả Hồ Anh Tiến

Không có mô tả.

2. Tác phẩm “Hoa biển trong cơn giông” của tác giả Lê Hoàng Mến

Không có mô tả.

3. Tác phẩm “Năng lương sạch” của tác giả Trần Văn Tuý

Không có mô tả.

– 05 Giải khuyến khích:

1. Tác phẩm “Đảo Thạnh An với môi trường”, tác giả Đỗ Trọng Danh

2. Tác phẩm “Cuộc sống mùa khô”, tác giả Nguyễn Đoàn Kết

3. Tác phẩm “Chung tay chống sạt lở”, tác giả Nguyễn Khoa Huy

4. Tác phẩm “Màu xanh cuộc sống”, tác giả Nguyễn Hữu Tuấn

5. Tác phẩm “Khắc nghiệt mưa băng tuyết”, tác giả Nguyễn Minh Hoàng

B. Ảnh bộ:

– Giải nhất: Bộ ảnh “Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta” của tác giả Nguyễn Kiến Trương (12 ảnh)

Không có mô tả.

– Giải nhì: Bộ ảnh “Lũ mang phù sa về nuôi lớn cây lục bình, giúp nông dân xoá đói giảm nghèo” của tác giả Nguyễn Đoàn Kết (09 ảnh)

Không có mô tả.

– Giải ba: Bộ ảnh “Gìn giữ và bảo dưỡng rừng” của tác giả Bùi Viết Đồng (gồm 09 ảnh)

Không có mô tả.

– Giải khuyến khích: Bộ ảnh “Đại học Hoa Sen trồng rừng vì môi trường hôm nay” của tác giả Đổ Trọng Danh (gồm 10 ảnh)

2/. Số ảnh được chọn vào vòng 2 (gồm 118 ảnh đơn và 23 bộ ảnh), Ban tổ chức sẽ sử dụng cho mục đích trưng bày theo thể lệ cuộc thi ảnh của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

3/. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 23 tháng 11 năm 2021 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ dưới hình thức trực tuyến, Ban tổ chức sẽ gửi đường link mời các tác giả tham dự.

Ban Tổ chức cuộc thi ảnh năm 2021 trân trọng thông báo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2021

BAN TỔ CHỨC