THÔNG BÁO Kết quả chấm vòng loại cuộc thi ảnh 2018 “Nét thời gian”

Ban Tổ chức cuộc thi ảnh “Nét thời gian”, trân trọng thông báo kết quả chấm vòng loại ngày 7 tháng 6 năm 2018 như sau: Cuộc thi ảnh “Nét thời gian” nhận được 33 bộ ảnh và 710 ảnh đơn của 61 tác giả, Ban giám khảo đã chấm điểm vòng loại và chọn ra 11 bộ ảnh và 46 ảnh đơn (đính kèm danh sách)

Ban Tổ chức cuộc thi ảnh “Nét thời gian”, trân trọng thông báo kết quả chấm vòng loại ngày 7 tháng 6 năm 2018 như sau: Cuộc thi ảnh “Nét thời gian” nhận được 33 bộ ảnh và 710 ảnh đơn của 61 tác giả, Ban giám khảo đã chấm điểm vòng loại và chọn ra 11 bộ ảnh và 46 ảnh đơn (đính kèm danh sách) Để chuẩn bị cho ngày chấm giải xếp loại (vòng 2), Ban tổ chức kính đề nghị các tác giả có tác phẩm vào vòng 2 rửa ảnh theo qui định của Ban tổ chức, gửi ảnh và chuyển file gốc về Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trước ngày 18 tháng 6 năm 2018.

alt

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2018

Nguyễn Thị Hết