Tọa đàm khoa học “Phụ nữ Sài Gòn – Gia Định và khu Tây Nam Bộ trong Mậu Thân 1968”

 Kỹ niệm…………………………………….

 

 (GDVN) – Hình ảnh về người phụ nữ Việt Nam xưa từ đầu thế kỷ 20 do người Pháp ghi lại cho thấy đầy đủ về diện mạo, trang phục, đời sống… của những người chị, người mẹ, người bà của chúng ta thế kỷ trước.