SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT THANH TRA VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Thực hiện Kế hoạch số 4009/KH-SVHTT ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 14g00, ngày 17 tháng 8 năm 2023 Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Thanh tra và các văn bản liên quan.

Tại Hội nghị ông Trần Đình Trữ – Phó chánh Thanh tra Thành phố – Báo cáo viên pháp luật Thành phố đã phổ biến luật Thanh tra năm 2022; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra và một số văn bản khác có liên quan.

Hội nghị tập huấn ngày 17 tháng 8 năm 2023

Theo đó, Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 có nhiều điểm mới với nhiều quy định mới góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh tra; với mục tiêu giúp cho hoạt động thanh tra hiệu lực, hiệu quả hơn, tăng cường tính độc lập, tự chịu trách nhiệm của cơ quan thanh tra và đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan thanh tra theo hướng chuyên nghiệp hơn. Những quy định mới của pháp luật thanh tra cũng đặt ra một số yêu cầu đối với hệ thống cơ quan thanh tra, trong đó bao gồm thanh tra ngành Văn hoá; Nghị định 43/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Để cập nhật Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định hướng dẫn thi hành mới nhất vui lòng truy cập:

Hoàng Thị Hồng Ngọc

Phòng HC – TH, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *