Phụ nữ miền Nam trong công tác ngoại giao

Nhắc đến những đóng góp của phụ nữ miền Nam trong kháng chiến, chúng ta không thể quên tà áo dài Việt Nam trên mặt trận ngoại giao. Những người phụ nữ với ý chí sắt đá, sự thông minh linh hoạt và tấm lòng cởi mở, dịu dàng đã hòa nhập và có tác động tích cực đối với phong trào phụ nữ quốc tế, đã thuyết phục được đông đảo người yêu chuộng tự do, công bằng và chính nghĩa trên khắp thế giới ủng hộ sự nghiệp giải phóng đất nước của dân tộc Việt Nam, góp phần làm nên thắng lợi chung của dân tộc.

Tháng 3/1961, Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập. Từ đó, trong những chuyến đi dự các hội nghị quốc tế, đi thăm hữu nghị các nước, phụ nữ miền Nam đã nói lên tình cảm, nguyện vọng của những người vợ, người mẹ, những người con gái đã chịu đựng biết bao hy sinh mất mát trong chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các nước. Qua đó, nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới đã có những quan hệ thắm tình anh em và giúp đỡ về mọi mặt đối với nhân dân Việt Nam.

Sưu tập “Phụ nữ miền Nam trong đấu tranh ngoại giao” gồm 350 hiện vật giới thiệu hình ảnh hoạt động ngoại giao và một số hiện vật về:

–   Công tác ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp

–   Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam vận động ngoại giao ở các nước, các tổ chức quốc tế.

–   Phong trào nhân dân và phụ nữ các nước ủng hộ Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *