MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN BÙI THỊ THÊM

Bà mẹ Việt Nam anh hùng – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Thị Thêm (bí danh Ba Bé) sinh năm 1924, quê huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang có chồng và 2 con là liệt sĩ. Với nhiệm vụ được giao vận chuyển vũ khí bằng ghe, mẹ 3 lần bị địch bắt nhưng không lần nào vũ khí rơi vào tay giặc. Khi bị địch bắt, chúng dùng nhiều hình thức tra tấn mẹ dã man như dùng kim châm vào 10 đầu ngón tay, rồi chạy điện làm cho 10 đầu ngón tay thối hết móng…

Khi ra tù mẹ vẫn tiếp tục là nhiệm vụ hậu phương vững chắc cho cách mạng. Đêm đêm mẹ chong đèn trên sông làm ám hiệu cho bộ đội đặc công đánh trái nổ, tham gia đánh chìm 12 tàu, diệt hàng trăm tên giặc.

Mẹ là “Nữ kiện tướng đánh tàu trên sông Cái Lớn”, là người Mẹ anh hùng được chọn tên để đặt tên cho ấp của quê Mẹ khi Mẹ đang còn sống. Mẹ là người phụ nữ nông dân, không biết chữ nhưng biết xác định tọa độ, biết sử dụng súng pháo để đánh tàu giặc. Mẹ là người đã đánh chìm 12 tàu chiến và tiêu diệt hàng trăm tên địch trên sông Cái Lớn.

Với những đóng góp to lớn đó, Mẹ Bùi Thị Thêm đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Mẹ Việt Nam Anh hùng – Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Bùi Thị Thêm là người mẹ anh hùng, bởi mẹ không chỉ đã sinh ra những người con đã anh dũng chiến đấu và hy sinh oanh liệt mà còn là một chiến sĩ đầy mưu trí, quả cảm trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Những chiến công và thành tích chiến đấu kiên cường đó của mẹ đã góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền, giáo dục, giữ gìn và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ. Những tấm gương đó đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh tô thắm những trang sử vàng của Đảng, của dân tộc, làm nên một Kiên Giang anh hùng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2018

Phạm Tuấn Trường

(Viên chức phòng Tuyên truyền- Thuyết minh- Thư viện)