LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2023

Thực hiện Công văn số 5553/SVHTT-VP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyên truyền các nội dung liên quan đến xoá đăng ký thường trú theo quy định Luật Cư trú năm 2020. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ kính gửi đến quý bạn đọc tờ bướm “Người dân cần làm gì đế không bị xoá đăng ký thường trú” được cung cấp bời Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *