Khánh thành phòng trưng bày ứng dụng công nghệ

Sáng 9-10, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã tổ chức Lễ khánh thành phòng trưng bày ứng dụng công nghệ chuyên đề “Phụ nữ miền Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ”; khai mạc trưng bày chuyên đề “Khuôn bánh dân gian Nam Bộ” và triển lãm ảnh với chủ đề “Vành đai đen”.

https://www.giaoduc.edu.vn/khanh-thanh-phong-trung-bay-ung-dung-cong-nghe-2020-2020.htm