GIẢI THƯỞNG PHỤ NỮ VIỆT NAM

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy truyền thống anh hùng của bà Trưng, Bà Triệu, có những đóng góp to lớn, góp phần làm rạng rỡ sử vang của đất nước, dân tộc ta. Bước sang thời kỳ đổi mới, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại được tiếp tục khẳng định và phát huy. Nhiều tấm gương anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua toàn quốc, nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc… đã xuất hiện.

Với mục đích tôn vinh, động viên, khuyến khích chị em phát huy tài năng đóng góp vào sự phát triển của đất nước, được sự đồng ý của Thủ tướng chính phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thành lập Quỹ “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam” vào ngày 20 tháng 10 năm 2002. Những phụ nữ và đơn vị nữ được trao giải là cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, thể thao, văn hoá, an ninh quốc phòng, thương mại, nông nghiệp… Thực hiện Điều lệ Quỹ Giải thưởng Tài năng nữ Việt Nam, hàng năm Hội Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam tiến hành xét và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân nữ có thành tích xuât sắc trên mọi lĩnh vực vào dịp kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Phong trào Phụ nữ là một bộ phận trong phong trào chung của toàn dân, không thể tách rời những nhiệm vụ của Đảng, của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Non sông gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trong bản Di chúc bất hủ để lại cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc đi xa, Người viết: “… Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên”. Là lực lượng to lớn, có mặt trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân, với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, phụ nữ thực sự trở thành nòng cốt của phong trào lao động, sản xuất, cần kiệm xây dựng đất nước. Tuy là phái đẹp nhưng phụ nữ cũng là lực lượng kiên quyết, dũng cảm trong quá trình đấu tranh chống tiêu cực, ủng hộ cái mới, cái tích cực. Ý thức vai trò người phụ nữ mới trong lao động xây dựng đất nước, bằng tấm lòng chia sẻ, bằng tài năng sáng tạo, phụ nữ Việt Nam đã vượt qua mọi thử thách.

Lực lượng phụ nữ Việt Nam ngày càng trưởng thành, đội ngũ phụ nữ ngày càng phát triển, tiến bộ. Và chính sự năng động sáng tạo đã giúp phụ nữ thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới trong xã hội; nâng cao trình độ học vấn, tạo việc làm, đấu tranh chống bạo hành đối với phụ nữ. Với những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, cùng với truyền thống đoàn kết, tất cả vì sự tiến bộ, bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Nhìn lại chặng đường gần 20 năm thành lập và phát triển, đến nay, Ủy ban Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã đã trao tặng cho 93 tập thể và 164 cá nhân phụ nữ tiêu biểu. Những thành tựu trong nghiên cứu, lao động, sáng tạo của các chị đã mang lại lợi ích lớn lao cho sự phát triển của cộng đồng, xã hội và có ý nghĩa quan trọng góp phần vào sự phát triển và bình đẳng của phụ nữ Việt Nam.

Các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam sẽ luôn tiên phong trong phong trào phụ nữ, phát huy truyền thống của phụ nữ, tự tin vượt qua khó khăn, thách thức, rào cản định kiến giới, tích cực tham gia công cuộc xây dựng đất nước. Các chị sẽ ngày càng phát huy hơn nữa tiềm năng, sức sáng tạo, trở thành nhân tố truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, giữ gìn bản sắc truyền thông dân tộc, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong số các tập thể, cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, nhiều người là Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Anh hùng Lực lượng vũ trang, giáo sư, phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân…. Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã thực sự trở thành niềm tự hào của Phụ nữ Việt Nam, là sự đánh giá, ghi nhận sự cống hiến tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại được tiếp tục khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Các tầng lớp phụ nữ luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu vươn lên đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ tài năng, điển hình tiêu biểu với những cống hiến xuất sắc trong lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc…Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ Việt Nam luôn phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, địa vị của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện… Những truyền thống, bản sắc tốt đẹp đó đã được các thế hệ phụ nữ Việt Nam kế thừa và phát huy.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2022

Huỳnh Thị Kim Loan

Phòng Truyền thông – Giáo dục và Quan hệ quốc tế

Tài liệu tham khảo

  1. Những người được trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam ( 2003 – 2010), NXB Phụ nữ, 2011
  2. Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh 30 năm xây dựng và phát triển, HLHPN TP.HCM, 2006
  3. http://hoilhpn.org.vn/web/guest/giai-thuong-phu-nu-viet-nam