CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ 30/4/1975 VÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG DỊCH COVID-19/2020

Trở lại thời khắc lịch sử năm ấy, vào lúc 17 giờ ngày 26/4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch. Năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. Đúng 10 giờ, điểm phút thứ 45 huyền thoại ngày 30/4/1975, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn. Trước đó, Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28/4/1975 đã phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, thời khắc lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Hàng vạn trái tim con người Việt Nam vui mừng khôn xiết, những tiếng hoan hô, những giọt nước mắt chực trào, những cái ôm xiết v.v… của những bà mẹ, chiến sĩ vui mừng ngày độc lập, ngày gặp lại thỏa mãn ước vọng, chờ mong của hàng triệu con người chiến đấu vì tổ quốc.

Đại thắng mùa xuân 1975, lịch sử đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, cả nước cùng tiến lên CNXH. Thắng lợi này đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới, như một trang sử chói lọi.

Trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của nước nhà.

Vậy mới thấy tinh thần yêu nước của dân tộc mạnh mẽ biết nhường nào; trong những lúc khó khăn tình đoàn kết, nhường cơm xẻ áo của người Việt càng mạnh mẽ và trân trọng biết nhường nào; nhất là trong cuộc chiến chung tay chống lại dịch bệnh Covid 19, một căn bệnh mà toàn thế giới, các nước đang ở mức báo động tăng không ngừng về số người bị lây nhiễm và tử vong. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng của toàn dân, chúng ta một lần nữa vững tin chống lại và vượt qua dịch bệnh này. Với tài trí của những người con ưu tú nhất Việt Nam sẽ chung tay tìm một con đường, cũng là một phương thuốc chống chọi, chữa trị căn bệnh Covid 19 mới cho đồng bào ta và cho các dân tộc anh em trên thế giới.

Thời kỳ đất nước bị xâm lược, theo lời kêu gọi của Bác “Không gì quý hơn độc lập tự do”, dân tộc ta đã làm được và đang không ngừng phát triển cho đất nước ngày càng giàu mạnh không phụ tấm lòng Bác đã dành cho đồng bào.

Và ngày nay, với tình hình dịch bệnh khôn lường, không gì quý hơn sức khỏe con người. Với sự chú ý cao độ, cập nhật tình hình tin tức đúng đắn nhất của người dân, sự nỗ lực của chính phủ, y tế và quân sự, sự ủng hộ của Chính phủ, người dân trong và ngoài nước. Khẳng định một lần nữa chúng ta cần phải đoàn kết, vững tin theo sự chỉ đạo, chủ trương của Đảng và nhà nước. Hy vọng một ngày không xa, chúng ta sẽ chiến thắng căn bệnh Covid 9 này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2020

Đào Thị Hồng Quyên

Phòng Truyền thông – Giáo dục – Quan hệ Quốc tế