CHI HỘI DI SẢN VĂN HÓA BẢO TÀNG PHỤ NỮ NAM BỘ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III (2021-2026)

Thực hiện Điều lệ của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và sự chỉ đạo của Hội Di sản Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 22/01/2021, chi hội Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã tổ chức đại hội chi hội di sản văn hóa nhiệm kỳ III (2021-2026). Đại hội đã hiệp thương Ban chấp hành Chi hội khoá III gồm 3 thành viên.

Trong nhiệm kỳ II, chi hội Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ hoạt động dưới sự chỉ đạo, định hướng chung của Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Thành phố và sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo đơn vị. Các hoạt động của chi hội gắn kết với hoạt động chuyên môn của đơn vị thông qua các hình thức nghiên cứu khoa học, trưng bày chuyên đề tại chỗ và lưu động tại các tỉnh, thành miền Nam, các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của phụ nữ, các cuộc thi ảnh, chương trình giao lưu, tọa đàm khoa học… nhằm mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của giới nữ, giới thiệu các hoạt động của bảo tàng đến rộng rãi công chúng.

alt

alt

alt

Hoàn chỉnh việc chỉnh lý trưng bày chuyên đề “Phụ nữ miền Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ” thuộc Dự án “Ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong trưng bày bảo tàng tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ khánh thành 4 phòng chuyên đề: “Đấu tranh chính trị – binh vận của phụ nữ miền Nam”, “Đấu tranh võ trang của phụ nữ miền Nam”, “Đấu tranh của nữ tù chính trị tại các nhà tù ở miền Nam” và “Phụ nữ miền Nam trong công tác ngoại giao” vào ngày 09/10/2020 nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI diễn ra từ ngày 14/10/2020 đến ngày 18/10/2020.

Tham dự tại đại hội, Bà Phạm Dương Mỹ Thu Huyền- Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Di sản văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu định hướng hoạt động di sản cho chi hội nhiệm kỳ III (2016-2021); trong đó, chú trọng chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của đơn vị, xác định nhiệm vụ trọng tâm và tiếp tục đóng góp vào hoạt động của Hội, ngoài việc tiếp tục thực hiên dự án nghiên cứu sưu tầm, trưng bày tư liệu về Bà mẹ Việt Nam anh hùng, còn tiếp tục nghiên cứu vai trò phụ nữ trong thời kỳ đổi mới và trong phát triển, xây dựng đất mước hiện nay.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2021

Nguyễn Thị Thu Hồng

Phòng Truyền thông – Giáo dục – Quan hệ Quốc tế