Bộ sưu tập tài liệu về nữ tù chính trị

Trên mặt trận đấu tranh chống Mỹ ở miền Nam, đấu tranh của phụ nữ tại các nhà tù Mỹ-ngụy vô cùng khắc nghiệt.

“Vũ khí” sắc bén của nữ tù chính trị là tinh thần đoàn kết, giữ gìn khí tiết hơn cả tính mạng của mình, đánh địch bằng lời ca, tiếng hát, chịu đựng mọi gian khổ với niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng. Phong trào đấu tranh của nữ tù chính trị trong các nhà tù Mỹ-ngụy quy tụ nhiều tầng lớp nhân dân. Tính quy mô của phong trào là sự liên kết giữa các phòng, các trại hoặc toàn nhà lao, nổ ra từng lúc hoặc liên tục, có những đợt quyết liệt do một nhóm nhỏ vài người hoặc cả một tập thể cùng thực hiện, kéo dài vài ngày hoặc vài tháng, nối tiếp từ nhà lao này sang nhà lao khác.  Đấu tranh của nữ tù chính trị còn được nhiều tổ chức yêu hòa bình trong và ngoài nước ủng hộ, góp phần nâng cao uy tín của cách mạng miền Nam.

Gần 800 hiện vật giấy là những văn bản gốc của chế độ VNCH về các nhà tù tại miền Nam được lưu giữ với đầy đủ các con dấu và năm tháng đều những dữ liệu khoa học minh chứng cho sự cai trị tàn bạo của Mỹ Nguỵ đối với phụ nữ, là chứng cứ lịch sử, chứng minh một thực tế không thể tranh cãi về quá trình đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân miền Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *