Triển lãm tranh :” Những người phụ nữ nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19″