Đăng ký tham quan
Vui lòng nhập tên
Invalid Input
Email không hợp lệ
Vui lòng nhập số lượng người tham gia
Vui lòng chọn ngày
Vui lòng nhập số điện thoại.
Invalid Input
  

Đời sống văn hóa

TỪ HÌNH ẢNH NGƯỜI MẸ - NGHĨ VỀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG GIA ĐÌNH

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở miền Trung nên ngay từ bé tôi đã thấy được những cơ cực, vất vả của mẹ, của những người phụ nữ nông thôn. Người phụ nữ phải đảm đương công việc đồng áng, chăm sóc con cái, lo chuyện bếp núc của cả gia đình.

Đọc thêm

Tác động bạo lực gia đình đối với xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc, bền vững

Trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, gia đình luôn có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Từ gia đình, con người được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Gia đình với hai chức năng cơ bản là tái sinh con người để duy trì nòi giống và xã hội hóa cá nhân để hình thành nhân cách mỗi con người, là nơi mỗi con người được rèn luyện, phát triển theo hướng chân - thiện - mỹ, từ đó hình thành văn hóa gia đình.

Đọc thêm

Những vấn đề đặt ra qua tọa đàm khoa học “VĂN HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM - TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI”

Vào lúc 8h30’ sáng thứ năm ngày 07/12/2017, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tổ chức lễ trao tặng hiện vật cùng tọa đàm chuyên đề: “Văn hóa gia đình Việt Nam – truyền thống và hiện đại”.

Đọc thêm

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM VỚI VIỆC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ

Gia đình là tế bào của xã hội, là một thiết chế xã hội đặc biệt trong cơ cấu của xã hội. Sự ổn định và phát triển của gia đình có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự ổn định và phát triển xã hội.

Đọc thêm