Đăng ký tham quan
Vui lòng nhập tên
Invalid Input
Email không hợp lệ
Vui lòng nhập số lượng người tham gia
Vui lòng chọn ngày
Vui lòng nhập số điện thoại.
Invalid Input
  

Tin Tức - Sự Kiện

THÔNG BÁO Về triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019

THÔNG BÁO Về triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019

Đọc thêm

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG TẠI BẢO TANG PHỤ NỮ NAM BỘ

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG TẠI BẢO TANG PHỤ NỮ NAM BỘ

alt

altalt

alt

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: “VAI TRÒ CỦA ĐỘI QUÂN TÓC DÀI TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC”

Di sản văn hóa trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta rất quý giá và đáng tự hào. Bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ của mọi thế hệ người Việt Nam. Trong đó, phong trào Đồng Khởi Bến Tre ngày 17/01/1960 là cuộc nổi dậy mang tính quần chúng, có tác động rộng lớn thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đấu tranh chính trị

Đọc thêm