Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Banner 1
Banner 2
Banner 3
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

Đăng ký tham quan
Vui lòng nhập tên
Invalid Input
Email không hợp lệ
Vui lòng nhập số lượng người tham gia
Vui lòng chọn ngày
Vui lòng nhập số điện thoại.
Invalid Input
  

Tin Tức - Sự Kiện

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: “VAI TRÒ CỦA ĐỘI QUÂN TÓC DÀI TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC”

Di sản văn hóa trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta rất quý giá và đáng tự hào. Bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ của mọi thế hệ người Việt Nam. Trong đó, phong trào Đồng Khởi Bến Tre ngày 17/01/1960 là cuộc nổi dậy mang tính quần chúng, có tác động rộng lớn thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đấu tranh chính trị

Đọc thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI ẢNH NĂM 2019

Ban Tổ chức cuộc thi ảnh xin thông báo đến các tác giả và quí bạn đọc kết quả xếp loại cuộc thi ảnh 2019 chủ đề “Vòng đời" như sau:

Đọc thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẦN 2

BẢO TÀNG PHỤ NỮ NAM BỘ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẦN 2

Đọc thêm

THÔNG BÁO Kết quả chấm vòng loại cuộc thi ảnh 2019 “Vòng đời”

Ban Tổ chức cuộc thi ảnh “Vòng đời”, trân trọng thông báo kết quả chấm vòng loại ngày 20 tháng 8 năm 2019 như sau:

Đọc thêm