Đăng ký tham quan
Vui lòng nhập tên
Invalid Input
Email không hợp lệ
Vui lòng nhập số lượng người tham gia
Vui lòng chọn ngày
Vui lòng nhập số điện thoại.
Invalid Input
  

Các hoạt động

Công tác sưu tầm

Với mục đích giới thiệu đến khách tham quan những đóng góp của các thế hệ phụ nữ đối với đất nước trên nhiều lĩnh vực, Bảo tàng đã sưu tầm rất nhiều tư liệu quý minh chứng cho vai trò và vị trí của phụ nữ qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đọc thêm