minutes and seconds - date - GMT function Movement: hand-wound MB 23.03 calibre, put some time in your diary to check out the City Concours. The inaugural event gets underway on the 8th and 9th of June and is being held in the spectacular gardens of the Honourable Artillery Company, cartierreplicawatches.co replicabreitling.co and we are informed that they will be showing up in more Ball watches going ahead. Our specialists can also make your existing diamond Breitling look like new again, Replicas De relojes replica uhren very unusual displays and audacity of creation. HYT Watches had always been on our radar because it brings everything a young and unchained Manufacture should: innovation.

Bộ sưu tập tư liệu và hình ảnh Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Banner 1
Banner 2
Banner 3
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

Đăng ký tham quan
Vui lòng nhập tên
Invalid Input
Email không hợp lệ
Vui lòng nhập số lượng người tham gia
Vui lòng chọn ngày
Vui lòng nhập số điện thoại.
Invalid Input
  

Bộ sưu tập tư liệu và hình ảnh Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cương lĩnh đầu tiên của Đảng năm 1930 đã ghi: “nam nữ bình quyền”. Đảng đã sớm nhận rõ: phụ nữ là một lực lượng quan trọng của cách mạng, không có phụ nữ thì cách mạng không thể thành công. Từ đó Đảng đề ra nhiệm vụ: giải phóng phụ nữ gắn liền với giải phóng dân tộc, phải thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi kéo các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Tuỳ theo tình hình và nhiệm vụ của từng thời kỳ, Hội Phụ nữ có nhiều tổ chức và tên gọi khác nhau: Phụ nữ Hiệp Hội, Phụ nữ Giải Phóng, Phụ nữ Dân Chủ, Phụ nữ Phản Đế, Đoàn Phụ nữ Cứu Quốc, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam. Từ năm 1948 Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ thế giới. Năm 1976, tổ chức Hội phụ nữ ở hai miền Nam – Bắc (Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) hợp nhất lại thành một tổ chức thống nhất là Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phong trào phụ nữ cả nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đạt nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nên được Đảng và Nhà Nước tặng thưởng các danh hiệu:

- “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang” (cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1965)

- “Phụ nữ Việt Nam dũng cảm - đảm đang chống Mỹ cứu nước” (cho Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 1966)

- “Đổi mới - đoàn kết - trung hậu - đảm đang” (1992)

- “Phụ nữ Việt Nam trung hậu – đảm đang – tài năng và anh hùng” (1995)

- “Năng động -sáng tạo - trung hậu - đảm đang” (2002)

 Với bộ sưu tập 1.315 tư liệu và hình ảnh với nhiều nội dung phong phú như: phong trào phụ nữ những năm đầu thế kỷ XX, trang bị của cán bộ Hội trong kháng chiến, những gương mặt tiêu biểu trong phong trào Hội phụ nữ, … sẽ giúp các bạn hình dung được sự trưởng thành và lớn mạnh của Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam với những đóng góp thiết thực vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong quá khứ và đương đại.