Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Banner 1
Banner 2
Banner 3
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

Đăng ký tham quan
Vui lòng nhập tên
Invalid Input
Email không hợp lệ
Vui lòng nhập số lượng người tham gia
Vui lòng chọn ngày
Vui lòng nhập số điện thoại.
Invalid Input
  
Tài liệu hướng dẫn tham quan dành cho học sinh Sách do Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ chủ biên và xuất bản (Book titles published or writen by the Museum) Hoạt động của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (Activities of Museum) Ảnh lễ hội, tín ngưỡng thờ bà (Photo collection: Mother worship belief)
Ảnh làng nghề truyền thống (Photo collection: Crafts and traditional craft villages) Bộ sưu tập dụng cụ sinh hoạt (Collection of household utensils) Bộ sưu tập công cụ sản xuất (Collection of production tools) Bộ sưu tập đèn (Collection of lamps)
Bộ sưu tập cồng chiêng (Gongs of Western Highlands) Bộ sưu tập chóe (Colletion of pottery big-bellied jars) Hình tượng người phụ nữ trên tem Việt Nam (Specialized collection: “Women image on Vietnamese stamps Bộ sưu tập gương đồng (Collection of copper mirrors)
Bộ ảnh di tích, thắng cảnh về phụ nữ Việt Nam (Images of relics and landscapes of Vietnamese women) Bộ sưu tập đồ dùng ăn trầu (Collection of lime pot or betel chewwing kit) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - quá trình hình thành và phát triển (Image of growth and development Phụ nữ miền Nam trong xây dựng đất nước từ sau 30/4/1975 (Southern women in national construction af
Phong trào đấu tranh chính trị của phụ nữ miền Nam (Political struggle of Southern women) Đấu tranh vũ trang của phụ nữ miền Nam trong hai cuộc kháng chiến (Southern women in armed struggle) Phụ nữ miền Nam trong đấu tranh ngoại giao (Southern women in diplomatic tasks) Báo, tạp chí về phụ nữ đầu thế kỷ XX đến trước năm 1945 (Collection of Women Magazine)
Tiền UBHC kháng chiến Nam bộ phát hành năm 1946 - 1984 (Money of Southern Resistance Administrative Tài liệu của địch về nữ tù chính trị tại các nhà tù thực dân, đế quốc (Documentation of political fe Kỷ vật nữ chiến sĩ cách mạng (Keepsakes of female fighters) Trang sức phụ nữ các dân tộc (Collection of Southern women’s adorns)
Áo dài phụ nữ Việt qua các thời kỳ (Collection of Vietnamese women traditional dresses) Bộ sưu tập trang phục các dân tộc (Collection of Vietnamese women traditional costumes)