Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Banner 1
Banner 2
Banner 3
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

Đăng ký tham quan
Vui lòng nhập tên
Invalid Input
Email không hợp lệ
Vui lòng nhập số lượng người tham gia
Vui lòng chọn ngày
Vui lòng nhập số điện thoại.
Invalid Input
  

Nhân vật - Sự kiện

Bảo tàng thông minh tại TP.HCM hứa hẹn thu hút du khách

TTO - Khu trưng bày với nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại, tương tác thông minh vừa hoàn thành thuộc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ TP.HCM hứa hẹn nhiều khả năng thu hút khách tham quan trong và ngoài nước.

MAI HƯƠNG

Đọc thêm

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP VÀ TINH THẦN QUỐC KHÁNH 2 THÁNG 9 BẤT DIỆT

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP VÀ TINH THẦN QUỐC KHÁNH 2 THÁNG 9 BẤT DIỆT

Trong lịch sử hàng ngàn năm của mình, dân tộc Việt Nam đã viết nên những trang sử vàng trong sự nghiệp chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước; đó là những Bạch Đằng, Chi Lăng, Xương Giang, Đống Đa…Trong những trang sử huy hoàng, vĩ đại ấy, Cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là trang sử vẻ vang nhất, là sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Đọc thêm

TRƯNG BÀY TẠI BẢO TÀNG PHỤ NỮ NAM BỘ THỜI 4.0

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, bảo tàng là công cụ đắc lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vì lợi ích và sự phát triển của các dân tộc, quốc gia trên thế giới. Bảo tàng là nơi hội tụ tri thức của nhiều ngành khoa học và chuyên môn khác nhau, tổ chức và hoạt động của bảo tàng hiện đại không ngừng phát triển và biến đổi. Do vậy, nếu chỉ dựa vào những kiến thức, kinh nghiệm có sẵn và hình thức hoạt động truyền thống thì không thể thích ứng với nhu cầu phát triển xã hội trong thời đại ngày nay.

Đọc thêm

PHỤ NỮ NAM BỘ TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

Ngày 28/01/1941, đồng chí Nguyễn Ái Quốc rời trung Quốc về nước. Từ ngày 10 đến 19/5/1941, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp tại Pắc Bó do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Nghị quyết nêu rõ: “Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.

Đọc thêm