Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Banner 1
Banner 2
Banner 3
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

??ng k tham quan
Vui lng nh?p tn
Invalid Input
Email khng h?p l?
Vui lng nh?p s? l??ng ng??i tham gia
Vui lng ch?n ngy
Vui lng nh?p s? ?i?n tho?i.
Invalid Input
  
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:544. Error 9: Invalid character

Tr?n V?n ?n - ng??i thanh nin tiu bi?u cho lng yu n??c v ch ??u tranh b?t khu?t c?a h?c sinh, sinh vin, sau khi ? d?ng c?m h?ng ch?u nh?ng x ??y v di cui ?? che ch? cho cc em h?c sinh nh? tu?i h?n, anh ? b? trng ??n. Anh hy sinh vo lc 15 gi? 30 pht chi?u ngy 09/01/1950 khi ch?a trn 19 tu?i.

Đọc thêm

Cu?i n?m 1945, qun Php chi?m ?ng Si Gn v cc th? x ? Nam B?. Cu?c khng chi?n ch?ng Php ? Nam B? b?t ??u trong lc chnh quy?n cch m?ng m?i l?p ch?a ??y b?n tu?n ph?i ???ng ??u v?i v s? kh kh?n ph?c t?p.

Đọc thêm

??u n?m 1950, phong tro ??u tranh chnh tr? c?a cc t?ng l?p nhn dn Si Gn bng ln m?nh m? v r?ng kh?p, nh?t l phong tro ??u tranh c?a h?c sinh - sinh vin, tiu bi?u nh? n? Anh hng l?c l??ng v? trang - li?t s? Tr?n B?i C?.

Đọc thêm

Ch? Thu - Ch? t?ch H?i C?u chi?n binh x An Nh?n Ty, huy?n C? Chi ? nh?c ti: Ngy 10 thng m l?ch n?m nay, t?i ch? h?n g?p nhau ngy gi? ch? Nguy?n Th? N, em nh? thu x?p ?i nghen!.

Tr?m H??ng

Đọc thêm