Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Banner 1
Banner 2
Banner 3
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

Đăng ký tham quan
Vui lòng nhập tên
Invalid Input
Email không hợp lệ
Vui lòng nhập số lượng người tham gia
Vui lòng chọn ngày
Vui lòng nhập số điện thoại.
Invalid Input
  

THÔNG BÁO SỐ 2 CUỘC THI ẢNH KẾT QUẢ CHẤM VÒNG LOẠI CUỘC THI ẢNH

Ngày 13/6/2017, Ban giám khảo đã chấm điểm vòng loại và chọn ra những tác phẩm được vào vòng 2 gồm: 4 bộ ảnh/25 bộ ảnh và 86 ảnh /580 ảnh dự thi của 51 tác giả (danh sách đính kèm).

Để chuẩn bị cho vòng chấm giải (vòng 2), Ban tổ chức kính đề nghị các tác giả có tác phẩm vào vòng 2 rửa ảnh theo qui định của Ban tổ chức, gửi ảnh chuyển file ảnh gốc cho Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trước ngày 23/6/2017.

DANH SÁCH TÁC PHẨM VÀO VÒNG HAI

alt

alt

altThành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2017

Nguyễn Thị Hết